เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กกจ.ยัน กม.ต่างด้าวใหม่ไม่ซ้ำเติมภาคประมงขาดแรงงาน แต่ลดเข้าเมืองผิด กม.

28 มิถุนายน 2560
2,405
กรมการจัดหางาน ยัน กฎหมายแรงงานต่างด้าวใหม่ ไม่ซ้ำเติมผู้ประกอบการประมง แต่ช่วยแก้ปัญหาเข้าเมืองผิด กม. แนะแรงงานประมงบัตรชมพูไปขออนุญาตให้ถูกต้องก้อน 1 พ.ย. 60
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จ.ตราด แสดงความเป็นห่วงต่อ พ.ร.ก. การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จะเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาแรงงานด้านประมง ว่า เรื่องนี้ต้องแยกให้ชัด เพราะกรณีขาดแคลนแรงงานประมง ขณะนี้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลืออยู่ แต่ในส่วนของ พ.ร.ก. การบริหารจัดการของคนต่างด้าวนั้น เป็นเรื่องของการจัดการปัญหาแรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมาย ซึ่งหากเข้ามาผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ประกอบกับที่ผ่านมาต่างชาติก็มองว่าประเทศไทยหละหลวมในการดูแลเรื่องนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจำนวนเท่าไร นายวรานนท์ กล่าวว่า มี 2 กลุ่ม คือ 1. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาถูกต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงตน มีจำนวน 1.3 ล้านคน และ 2. แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู ซึ่งเป็นกลุ่มที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว และให้ทำงานได้อีกจำนวน 1.3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นภาคประมง ซึ่งบัตรชั่วคราวจะหมดอายุลงวันที่ 1 พ.ย. 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่อยู่บนบกจะหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2561 ซึ่งกลุ่มบัตรสีชมพูจะต้องไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง

"ขณะนี้ทางพม่า ได้ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติอยู่ โดยหากได้เอกสารยืนยัน ทางแรงงานต่างด้าวก็ไปยื่นเรื่องเข้าเมืองให้ถูกต้องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ปัญหาคือยังมีกลุ่มที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ ซึ่งจากสถิติการตรวจจับของกรมการจัดหางาน พบว่า มีประมาณร้อยละ 3 จากการตรวจนายจ้างกว่า 4 หมื่นราย ในรอบ 8 เดือน ดังนั้น กฎหมายที่ออกมาก็จะช่วยในการลดปัญหาเหล่านี้ได้" นายวรานนท์ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กกจ.ยัน กม.ต่างด้าวใหม่ไม่ซ้ำเติมภาคประมงขาดแรงงาน แต่ลดเข้าเมืองผิด กม.". (27-06-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 28-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th