เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประเทศไทยถูกหวยไข้หวัดนก เกาหลีใต้นำเข้าไข่ไก่พุ่งทะลัก

22 มิถุนายน 2560
2,651
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการที่รัฐบาลเกาหลีใต้ อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน เพราะการแพร่ขยายของไข้หวัดนกในประเทศ
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการที่รัฐบาลเกาหลีใต้ อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน เพราะการแพร่ขยายของไข้หวัดนกในประเทศว่า ไทยได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงในการส่งออกไข่ไก่สดไปยังเกาหลีใต้ และกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ประกาศว่า ไข่ไก่สดจากไทยสามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ในเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนประเทศอื่นๆที่ได้รับอนุมัติให้ส่งไข่ไก่สดไปจำหน่ายเกาหลีใต้ อาทิ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา นับเป็นครั้งแรกที่ไข่ไก่สดจากอาเซียนนำเข้าไปจำหน่ายในเกาหลีใต้ ไข่ไก่สดจากไทย 2 ล้านฟอง จะถึงเกาหลีใต้โดยทางเรือสัปดาห์นี้ คาดว่า เกาหลีใต้จะนำเข้าไข่ไก่สดจากไทย 2-2.3 ล้านฟองต่อสัปดาห์ จำหน่ายฟองละ 100 วอน หรือ 0.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในท้องตลาดของเกาหลีใต้ ซึ่ง 1 แผง หรือ 30 ฟอง เฉลี่ย 7,936 วอน หรือ 7 เหรียญสหรัฐฯ

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ กล่าวว่า สำนักงานฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย ที่มีความพร้อมในการส่งออกไข่ไก่สด และไข่แปรรูปยื่นความจำนงไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยงานของเกาหลีใต้เพิ่มเติม เพราะเกาหลีใต้ยังมีความต้องการไข่สดอีกมาก ถือเป็นการเปิดตลาดไข่ไก่สดที่มีอนาคตของไทยอีกตลาดหนึ่ง.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประเทศไทยถูกหวยไข้หวัดนก เกาหลีใต้นำเข้าไข่ไก่พุ่งทะลัก". (22-06-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 22-06-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/980177