เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ ปลื้ม เกาหลีเตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก

12 มิถุนายน 2560
2,962
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยข่าวดี เกาหลีใต้เตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก
นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เตรียมรายงานผลการเจรจากระหว่างผู้แทนรัฐบาลด้านความปลอดภัยอาหารของประเเทศเกาหลีใต้และของกรมปศุสัตว์ของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ได้สรุปผลการตรวจรับรองของทางการเกาหลีและเป็นข่าวดีของประเทศไทย

"ท่าน รมว.กษ.ท่านมาดันเรื่องส่งออกมากโดยเฉพาะการส่งออกไปเกาหลีทั้งไก่สดแช่แข็งและไข่ไก่สดโดยเป้าหมายต่อไปคือการส่งออกไปสหภาพยุโรป"นายสรวิศกล่าว

ทั้งนี้ทีี่ผ่านมาสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้ยกระดับมาตรฐานเป็นระดับโลกและเป็นสากล(Global Class) มีการผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งออกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับในหลายประเทศมีปัญหาโรคระบาดในสัตว์ทำให้กระทบการส่งออกไปทั่วโลก

สำหรับการเตรียมส่งออกไข่ไก่ในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากยังไม่เคยส่งออกไข่สดได้ยกเว้นเขมร ลาว กัมพูชา พม่าแต่ปัจจุบันสามารถส่งออกไปสิงคโปร์และเกาหลี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ ปลื้ม เกาหลีเตรียมนำเข้าไข่สดไทยครั้งแรก". (10-06-2560). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 12-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/498208