เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝังทำลายเนื้อแช่แข็งไม่อนุญาตนำเข้า ค่ากว่า 6 ล้านบาท ที่เพชรบุรี

08 มิถุนายน 2560
2,924
เพชรบุรี - กรมปศุสัตว์ ร่วมกรมศุลกากร ดำเนินการฝังทำลายเนื้อแช่แข็งที่ไม่ได้อนุญาตให้นำเข้า จำนวน 31,680 กิโลกรัม มูลค่ารวม 6,460,000 บาท ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี
ค่ำวานนี้ (6 มิ.ย.) กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกรมศุลกากร ได้ทำการฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ลักลอบนำเข้าราชอาณาจักร ไทยประเภทเนื้อโค กระบือแช่แข็ง ต้นกำเนิดจากประเทศที่กรมปศุสัตว์ไม่อนุญาตนำเข้าจำนวน 31,680 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ 6,460,000 บาท ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่กรมศุลกากรได้จับกลุ่มเนื้อโค กระบือแช่แข็ง ลักลอบนำเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ และกรมศุลกากร ในห้องเย็นพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีการ ดำเนินคดีตามมาตรา 27, 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16-17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับที่ 9 พ.ศ.2482 และความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

โดยกรมศุลกากรจังหวัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานกรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร และเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว จึงประสานเพื่อมอบของกลางจำนวนดังกล่าวให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งของกลางประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ โดยกระบวนการในการฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ดังกล่าว โดยทำตามหลักวิชาการเน้นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ ร่วมกรมศุลกากร ในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายการปราบปรามการลักลอบนำเนื้อเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการตรวจสอบ ร่วมกันโดยในปีงบประมาณ 2560 กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด โดยจับกุมดำเนินคดี 60 ครั้ง รวมของกลาง 308.762.20 กิโลกรัม คิดเป็นห่วงค่าของกลางกว่า 38,729,766 บาท

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบูรณาการความร่วมมือในการร่วมกันปราบปรามสินค้า และทำลายสินค้าบริษัทในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อองค์การสวนสัตว์ในประเทศไทย ทั้งเรื่องการควบคุมโรคระบาด และระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปศุสัตว์ในบ้านเราอีกด้วย หากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลการขออนุญาตการนำสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดหรือต้องการร้องเรียนผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2501-3473-5
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฝังทำลายเนื้อแช่แข็งไม่อนุญาตนำเข้า ค่ากว่า 6 ล้านบาท ที่เพชรบุรี". (07-06-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 08-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000057856&Keyword=%ca%d1%b5%c7%ec