เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ค้านสหรัฐฯกดดันไทยนำเข้าชิ้นส่วนหมู

06 มิถุนายน 2560
3,685
สมาคมผู้เลี้ยงสุกร เตรียมทำหนังสือค้านสหรัฐกดดันไทยนำเข้าชิ้นส่วน ,เครื่องในหมู ระบุกระทบวงจรผู้เลี้ยงทั้งประเทศแน่
นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯเตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมย์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะกดดันให้ไทยอนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนสุกร ชาวอเมริกันไม่บริโภค เช่น เครื่องใน หัว ขา จากสหรัฐ ซึ่งหากรัฐบาลไทยยินยอม จะส่งผลให้สุกรภายในประเทศ ตกต่ำลงเหมือนสุกรภายในประเทศของเวียดนาม ที่เปิด ห้นำเข้ามา แล้วทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มราคาตกต่ำลงเหลือเพียง กิโลกรัมละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และส่งผลต่อผู้เลี้ยงสุกรทั้งวงจรโดยตรง

ขณะนี้ สมาชิกสมาคมฯ ต่างมีความเห็นร่วมกัน ว่าจะเดินหน้าคัดค้านเรื่องนี้ต่อไป เพื่อไม่ให้มีการเจรจาอนุญาตกรณีดังกล่าว หากสหรัฐส่งสัญญาณมากฃ และถ้าไทยจะเปิดให้นำเข้า สมาชิกสมาคมฯ ก็ต้องแสดงออกถึงจุดยืนอย่างถึงที่สุด อาจต้องรวมตัวกันมาเรียกร้องต่อรัฐบาล

สำหรับสถานการณ์ราคาสุกรขุนในประเทศ ขณะนี้ราคาปรับลดลงทุกภูมิภาค เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และมีมรสุมเฃบางช่วง ประกอบกับมีอาหารธรรมชาติออกมามาก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ยกเว้นภาคใต้ภาคตะวันตกยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 65? บาทภาคตะวันออกกก.ละ 68 บาท ภาคอีสานกก.ละ 64-65 บาท ภาคเหนือ กก.ละ 67 บาท ภาคใต้ กก.ละ 70 บาท ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด และส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เกษตรกรวิตกว่าไทยจะอนุญาตให้นำเข้ามาจากสหรัฐ จึงเร่งขายสุกรออกไปก่อนหน้านี้ ส่งทำให้ราคาสุกรต่ำลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ค้านสหรัฐฯกดดันไทยนำเข้าชิ้นส่วนหมู". (05-06-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 06-06-2560, เข้าถึงได้จาก :