เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อเมริกา จีน และญี่ปุ่นเร่งซื้อกุ้งหวั่นความต้องการพุ่งทั่วโลก

01 มิถุนายน 2560
4,113
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อ้างอิงข้อมูลจาก undercurrent news.com ว่า ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกกุ้งรายใหญ่ของประเทศเวียดนาม เผยว่า ในปี 2560 นี้ สหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นมีสั่งซื้อกุ้งลอตใหญ่เร็วกว่าช่วงเวลาปกติ เช่นที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เนื่องจากความกังวลต่อความต้องการกุ้งที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ยุโรปคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาในการสั่งซื้อ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งทั่วโลกต่างได้รับคำสั่งซื้อกุ้งจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม และจากญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเร็วกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ประมาณ 3 เดือน อันเป็นผลมาจากความกังวลต่อความต้องการกุ้งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ของโลกเนื่องจากความต้องการในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งปัญหาการผลิตในประเทศ ที่ยังมีผล ผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศ โดยในปีนี้ นอกจากประเทศจีนจะสั่งซื้อกุ้งเร็วกว่าปกติแล้วยังสั่งซื้อในปริมาณมากกว่าปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์ราคากุ้งที่คงตัวหรือลดลงนี้จะคงอยู่ไม่นาน และราคาอาจจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งพ้นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมากแล้ว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อเมริกา จีน และญี่ปุ่นเร่งซื้อกุ้งหวั่นความต้องการพุ่งทั่วโลก". (31-05-2560). กรมประมง.:
สืบค้นเมื่อ 01-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=D459EC7058B03A9752CF94EE0312769E&pg=service