เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เรือนับร้อยจอดนิ่ง ขาดแรงงานประมง

16 พฤษภาคม 2560
2,068
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล นายกสมาคมประมงระยอง เปิดเผยว่า ขณะนี้เรือประมงใน จ.ระยอง ต้องงดออกทำการประมงไปโดยปริยาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ทำให้เจ้าของเรือไม่สามารถหาแรงงานมาทำงานบนเรือประมงได้ ขณะนี้มีเรือประมงบริเวณปากแม่น้ำระยองไม่ต่ำกว่า 180 ลำ ต้องจอดเทียบท่าเพราะผลพวงจากปัญหาดังกล่าว สาเหตุมาจากรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การทำประมง พ.ศ.2558 โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและบริบทของอาชีพการทำประมงไทย
นายไพฑูรย์เปิดเผยอีกว่า จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อผิดพลาดประการใด เพื่อความอยู่รอดของพี่น้องชาวประมง กฎหมายฉบับนี้ตีกรอบบังคับมากเกิน "ประเทศเพื่อนบ้านบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้ด้วยหรือไม่ หากบังคับใช้กฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ประเทศเพื่อนต้องปฏิบัติและทำเหมือนกัน เพราะแหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งเดียวกัน เปรียบได้กับตักข้าวหม้อเดียวกัน แต่ประมงไทยไม่สามารถที่จะตักข้าวได้ ส่วนประมงเพื่อนบ้านตักข้าวได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรอบกฎหมายมาบังคับ".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เรือนับร้อยจอดนิ่ง ขาดแรงงานประมง". (16-05-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/942302