เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศกรมประมงการจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

08 พฤษภาคม 2560
2,279
บิ๊กฉัตร จี้ท่าเทียบเรือเร่งจดทะเบียนท่าเทียบเรือตาม พ.ร.ก.ประมง ก่อนครบกำหนด ย้ำไม่ได้ดำเนินการจะต้องถูกถอนทะเบียนท่าเทียบเรือ ส่งผลให้เรือประมงไม่สามารถใช้ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าประมงได้
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมาตรา 84 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กำหนดให้ท่าเทียบเรือประมงต้องจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง และกรมประมงได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนต้องยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยอนุโลมให้ยื่นหนังสือรับรองฯ ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้จดทะเบียนทั้งนี้จะครบกำหนดการอนุโลมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
....อ่านข่าวเพิ่มเติม..คลิ๊ก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
เข้าถึงได้จาก : www.naewna.com/local/269078