เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค. จับมือรฟท. ชวนไป ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ ทางรถไฟ One-day Trip

26 เมษายน 2560
4,041
อ.ส.ค. รุกเปิดตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมมือกับ รฟท. จัดกิจกรรม "ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ" ทางรถไฟ One-day Trip หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมอาชีพโคนม พร้อมหนุนเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทย สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เผยว่า เมื่อเร็วๆนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยทางรถไฟ ภายใต้แคมเปญ?ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ? รูปแบบ One-day Trip โดยเริ่มให้การบริการเที่ยวแรกในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 60 ที่ผ่านมา ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 60 นี้ กำหนดจัดกิจกรรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เดือนละ 2 ครั้ง

สำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว "ดื่มนม ชมฟาร์ม เดินตามเท้าพ่อ" ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทั้งสองพระองค์พระราชทานอาชีพและความเจริญด้านการเลี้ยงโคนมให้แก่ประชาชนชาวไทยและให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมด้วยเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ สู่ภาคอีสาน ตลอดจนต้องการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยได้ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าทางการเกษตรของชุมชน และสินค้าพื้นบ้าน มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในวันที่มีการจัดกิจกรรมซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้มีความยั่งยืนต่อไป
โดยโปรแกรมท่องเที่ยวเริ่มต้นเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไปในเส้นทาง ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ-อุบลราชธานี) จากกรุงเทพ-มวกเหล็ก และเที่ยวกลับโดยขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) หรือขบวนเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) จากมวกเหล็ก-กรุงเทพ โดย รฟท. จะจัดจำหน่ายตั๋วรถไฟให้กับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังกล่าวข้างต้นที่สถานีจำหน่ายตั๋วระบบ Online ทุกแห่งเที่ยวไปโดยขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ-อุบลราชธานี) จากกรุงเทพ-มวกเหล็กจำหน่ายตั๋ว ราคา 249 บาท

ส่วนโปรแกรมท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถชมวิวทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบกับประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งได้เรียนรู้ในเรื่อง "อาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม" ไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวชมฟาร์มภายใต้กิจกรรมมากมาย โดยเริ่มจากนำชมสวนรุกชาติมวกเหล็ก "เที่ยวข้ามภาค" เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค นั่งรถพ่วงชมทิวทัศน์และทุ่งหญ้าภายใต้อาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ชมกิจกรรมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งภายในศูนย์นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรไทย และชมการสาธิตการทำปุ๋ยนมสด ร่วมกิจกรรมรีดนมโค ป้อมนมลูกโค กิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจ กับการแสดงของคาวบอย และมาพบกับความน่ารักของม้าแคระเต้นลีลาศ เป็นต้นและก่อนกลับบ้านนักท่องเที่ยวยังสามารถช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากร้านนมไทย-เดนมาร์คที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อในราคายุติธรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมคอลลาเจน นมมอร์แกนิค และผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ไอศกรีม เป็นต้น
ด้านนายทะนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เผยเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้านการท่องเที่ยวโดยเที่ยวทางรถไฟเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนและทำให้รฟท.ได้กลุ่มท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว กลุ่มนักเรียนนักศึกษา เบื้องต้นเน้นกลุ่มครอบครัวก่อน หรือกลุ่มที่อาจจะไม่มียานพาหนะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวซึ่งการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ และแบบพักค้างคืนเพื่อตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยนำเสนอภาพลักษณ์การเป็นระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีความปลอดภัย สะอาด และมีการบริการที่เป็นเลิศ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทยอีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองตั๋วการเดินทางได้ที่ โทร.1690 หรือ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. โทร. 0-3634-4926
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค. จับมือรฟท. ชวนไป ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ ทางรถไฟ One-day Trip". (25-04-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 26-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000041822&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3