เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับประมงอินทรีย์ขายผ่านออนไลน์

24 เมษายน 2560
1,313
"พาณิชย์"ลุยช่วยเหลือประมงอินทรีย์ หลังพบมีศักยภาพในการทำตลาดเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ เตรียมประสานแฟรนไชส์และร้านอาหารที่ได้รับการส่งเสริมซื้อวัตถุดิบไปใช้
น.ส.รัตนา เธียร์วิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบอินทรีย์ ที่ ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ พื้นที่รวมกว่า 1,000 ไร่ มีสินค้าประมงทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ชาวบ้านได้ปรับพื้นที่ จากเดิมทำนาเกลือ มาเป็นการทำประมงอินทรีย์ ?เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า ประมงอินทรีย์เป็นจุดขายใหม่ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้สินค้าจำหน่ายออกสู่ตลาดได้มากขึ้น

"กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการผลักดันให้มีการจำหน่ายผ่านอี-คอมเมิร์ซ ทำออฟไลน์ สู่ออนไลน์ เพราะมองว่า ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ต้องการสินค้าใหม่ ๆ โดยสินค้าประมงอินทรีย์ เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้รักษาดูแลสุขภาพต้องการ แต่ที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหน หากขายผ่านออนไลน์ ก็จะเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ หาซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าตรงไปยังผู้บริโภคได้เลยไม่ ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง"

นอกจากนี้ ยังช่วยผลักดันให้จัดการเจรจาธุรกิจ (บิสสิเนส แมชชิ่ง) ระหว่างชาวประมง กับธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร และร้านอาหาร ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้นำวัตถุดิบประมงอินทรีย์ เข้าไปจำหน่ายในธุรกิจ เป็นการยกระดับแฟรนไชส์และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จับประมงอินทรีย์ขายผ่านออนไลน์". (23-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 24-04-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/569605