เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ท่าเรือประมงสงขลาคึกคัก สินค้าสัตว์น้ำทยอยส่งเข้าโรงงานแปรรูปหลายสิบตัน

19 เมษายน 2560
2,566
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สินค้าสัตว์น้ำที่ป้อนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำทยอยขึ้นท่าเทียบเรือประมงสงขลา หลังขาดแคลนมาหลายวันในช่วงหลังสงกรานต์ เนื่องจากเรือประมงหยุดออกเรือ ทำให้ท่าเรือประมงคึกคัก มีสินค้าสัตว์น้ำส่งโรงงานแปรรูปหลายหมื่นกิโลกรัม
วันนี้ (18 เม.ย.) ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา มีเรือประมงอวนล้อมปลาโอ 4 ลำ ที่ออกไปทำการประมงจับปลาโอก่อนสงกรานต์ ได้เดินทางกลับเข้าฝั่งเทียบท่าขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นปลาโอทั้งหมดหลายหมื่นกิโลกรัมส่งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ หลังจากที่ในช่วงหลังสงกรานต์สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งป้อนโรงงานขาดแคลนไม่มีเรือประมงเข้าท่า เนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ่หยุดช่วงสงกรานต์ 3 วัน และออกไปทำการประมงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ส่วนเรือที่กลับเข้าฝั่งในวันนี้จะเป็นเรือที่ออกไปทำการประมงในช่วงก่อนสงกรานต์
นอกจากเรือประมงอวนล้อมปลาโอ ที่มาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ยังมีเรือประมงอวนลากอีก 3-4 ลำ ที่กลับเข้าฝั่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำซึ่งเป็นปลาโรงงานเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปลาแดง ปลาเหรน และหอยกาบ ทางแพปลานำส่งป้อนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีออเดอร์สั่งเข้ามาหลายวันหลังสงกรานต์ แต่ไม่มีวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งเรือไดหมึกก็กลับเข้าฝั่งเช่นเดียวกัน นำปลาหมึกกล้วยขนาดใหญ่ที่จับได้ส่งให้กับแพปลา เพื่อส่งให้แก่แม่ค้ามาแปรูปเป็นปลาหมึกตากแห้ง นำมาขายเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าปลาหมึกสด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้สภาพอากาศดี เรือประมงสามารถออกทำการประมงได้ตามปรกติ สินค้าสัตว์น้ำที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาก็จะมีเรือประมงกลับเข้าฝั่งขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และทยอยออกไปจับปลาตามปกติ ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของชาวเรือที่ทำการประมงจับปลา หากไม่มีคลื่นลมแรงทำให้ต้องหยุดออกเรือ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ท่าเรือประมงสงขลาคึกคัก สินค้าสัตว์น้ำทยอยส่งเข้าโรงงานแปรรูปหลายสิบตัน". (18-04-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 19-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000038972&Keyword=%ca%d1%b5%c7%ec