เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค. เจาะไข่แดงผลิตนมยึด เออีซี ปักธงกัมพูชาก่อนตะลุยแดนเสือเหลือง

11 เมษายน 2560
2,234
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ตลาดนมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงมาก โดยปี 2559 อ.ส.ค.ส่งออกผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ไทย-เดนมาร์คไปยังประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า มีมูลค่ารวม 1,068 ล้านบาท โดยกัมพูชาถือเป็นตลาดส่งออกหลัก มีมูลค่าส่งออกมากถึง 796 ล้านบาท คิดเป็น 74.54% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
"ปีนี้ อ.ส.ค.คาดว่าช่องทางจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านจะเติบโตมากขึ้น โดยตั้งเป้าส่งออกรวม 1,100 ล้านบาท โดยเฉพาะตลาดกัมพูชา อ.ส.ค.ตั้งเป้าส่งออก 70-80% ของเป้าหมายรวม หรือประมาณ 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% โดยพร้อมลุยทำการตลาดในกัมพูชาอย่างครบวงจร เตรียมจัดแคมเปญ เรด คาวนิว้าว ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภครู้จักนมของ อ.ส.ค.มากขึ้น พร้อมยกระดับตำแหน่งตราสินค้า มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น"

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังมีแผนขยายตลาดส่งออกไปมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งเอกสารรับรองเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ให้มาเลเซียพิจารณาอนุญาตนำเข้า คาดว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะสามารถส่งออกนมได้ ในอนาคต อ.ส.ค.คาดว่ามาเลเซียจะเป็นประตูส่งออกสินค้าขยายไปสู่ตลาดสิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศมุสลิมอื่นๆด้วย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค. เจาะไข่แดงผลิตนมยึด เออีซี ปักธงกัมพูชาก่อนตะลุยแดนเสือเหลือง". (11-04-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 11-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/910662