เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยันส่งออกสัตว์น้ำไทยฉลุยเกษตรฯตื่นตัวรับมือเกาหลีประกาศกฎนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่

10 เมษายน 2560
1,093
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุเกาหลีใต้ประกาศใช้ระเบียบนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่เข้มงวดมากขึ้น เริ่มใช้ 1 เมษานี้ พร้อมเร่งเจรจาสร้างความเชื่อมั่น ระบบควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยันไม่กระทบการส่งออก
กทม.: นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เกาหลีได้ประกาศใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำประกอบการนำเข้าสินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง สัตว์น้ำมีชีวิต ปลาสวยงาม ตลอดจนสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตที่นักท่องเที่ยวซื้อและนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปยังเกาหลีใต้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1 เมษายน 2560 ขอให้ผู้ประกอบการไทยติดต่อขอใบรับรองฯ ได้จากกรมประมงนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมประมง ได้เร่งเจรจากับกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระบบควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งออก ทั้งการส่งออกเพื่อการบริโภคและนำไปเพาะเลี้ยงต่อ รวมถึงปลาสวยงามด้วย

"ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้ากุ้งไปเกาหลีใต้เป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมากที่สุดคือกุ้งแปรรูป ปีละราว 1,200 ล้านบาท รองลงมาเป็นกุ้งแช่เย็นและแช่แข็ง ปีละราว900 ล้านบาท ส่วนปลาสวยงามส่งออกปีละราว 30 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ"

ด้าน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ผู้ผลิตและส่งออกสินค้ากุ้งแช่เย็นและแช่แข็งไปเกาหลีใต้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเลือกแหล่งที่มาของกุ้ง โดยเลือกกุ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนในระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำกับกรมประมงเท่านั้น รวมทั้งต้องพิจารณาประวัติการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำของฟาร์มนั้นๆ ประกอบด้วย เพื่อป้องกันสินค้าถูกปฏิเสธการนำเข้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยจะเร่งรับรองระบบควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป เพื่อเสริมความมั่นใจให้ฝ่ายเกาหลียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระเบียบนำเข้าสินค้าประมงในครั้งนี้ คาดว่าไม่ส่งผลกระทบผู้ประกอบการไทยมากนัก เนื่องจากเกาหลีใต้เชื่อมั่นในระบบควบคุมคุณภาพสินค้าประมงไทย พร้อมสนับสนุนให้ไทยส่งออกสินค้าประมงไปเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้าของไทยเป็นที่นิยมของคนเกาหลีใต้

นายอดิศร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งจัดทำความตกลงเรื่องการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ระหว่างไทยและเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำนำเข้าและส่งออก รวมทั้งเป็นเวทีเจรจาด้านปัญหาสุขภาพสัตว์น้ำระหว่างสองประเทศ เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สยามรัฐ Issued date 7 April 2017
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยันส่งออกสัตว์น้ำไทยฉลุยเกษตรฯตื่นตัวรับมือเกาหลีประกาศกฎนำเข้าสินค้าประมงฉบับใหม่". (07-04-2560). สืบค้นเมื่อ 08-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=1C3DB767D50E24048B7D04EFC394AA13&pg=service