เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดร.ฉวีวรรณ แนะเกษตรกรแก้ปัญหาไก่ไข่ อากาศร้อนทำผลผลิตลด

05 เมษายน 2560
2,920
ศูนย์ข่าวศรีราชา - "ดร.ฉวีวรรณ คำพา" นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ แนะเกษตรกรแก้ปัญหาอากาศร้อน ทำผลผลิตไก่ไข่ลด ให้อากาศถ่ายเท หรือต้องฉีดพ่นน้ำลดอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก่ให้เย็น หากร้อนอบอ้าว ไก่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อป่วยตาย
ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศยังแปรปรวน ร้อนอบอ้าว รวมกับสถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศร้อนจัด ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ทั่วประเทศ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวได้ส่งผลกระทบต่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไม่กินอาหา รออกไข่น้อยลงเกือบเท่าตัว อีกทั้งยังดูแลยากจะต้องมีการฉีดพ่นน้ำตามโรงเรือนวันละ 2-3 รอบ และต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูแลให้อาหาร และน้ำบ่อยขึ้น เนื่องจากอากาศร้อนจัด ทำให้ไก่เกิดความเครียด ออกไข่น้อย บางตัวติดเชื้อป่วยตาย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงเท่าตัว ซึ่งปัจจุบันจากปกติไข่จะมีจำนวน 5 ขนาด คือ เบอร์ 0 ใหญ่สุด ไปถึงเบอร์ 5 เล็กสุด แต่ในช่วงอากาศร้อนส่วนใหญ่ไข่จะมีแต่ขนาดเบอร์ 3-4-5 เท่านั้น ทำให้เกษตรกรขายไข่ได้ราคาลดลง
ดร.ฉวีวรรณ คำพา กล่าวว่า ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนร้อนอบอ้าวได้กำชับให้เกษตรกรทำการฉีดพ่นน้ำตามโรงเรือนเลี้ยงไก่ และหลังคาโรงเรือนเพื่อเป็นการลดความร้อนให้ไก่ไข่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบจากอากาศแปรปรวน และอากาศร้อนอบอ้าว นอกจากจะทำให้เสี่ยงต่อไก่มีอาการป่วยตาย ยังทำให้ผลผลิตไข่ไก่ตามฟาร์มต่างๆ ลดลงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

ทั้งยังทำให้ขนาดไข่ไก่มีขนาดเล็กลงกว่าปกติด้วย เกษตรกรควรตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมป้องกันไข้หวัดนกต้องมีการเพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวด ทั้งนี้ สภาพอากาศร้อนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของไก่เป็นอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันการเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในโรงเรือนปิดปรับอากาศ หรืออีแวปก็ตาม แต่อากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 40 องศาในปัจจุบัน ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นในโรงเรือนลดลง ขณะเดียวกัน ระบบทำความเย็นที่จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งต้องซื้อน้ำมาใช้ เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดร.ฉวีวรรณ แนะเกษตรกรแก้ปัญหาไก่ไข่ อากาศร้อนทำผลผลิตลด". (04-04-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 05-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000034410&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3