เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส. คาดหมูแพงรับเทศกาลเชงเม้ง-สงกรานต์

30 มีนาคม 2560
2,336
ธ.ก.ส. คาดเข้าเทศกาลสงกรานต์ เชงเม้ง ดันราคาหมูแพงขึ้น 5% ส่วนเกษตรกรอื่นเฮด้วย เม.ย. ประเมินราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-น้ำตาลทรายดิบ-มันสำปะหลัง-ยางพารา ขึ้นยกแผง
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลคาการณ์ราคาสินค้าเกษตร ในช่วงเดือน เม.ย.60 ว่า สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีราคาเพิ่มขึ้น โดยสุกร คาดว่าราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.00-5.00% อยู่ที่ราคา 59.66-61.41 บาทต่อกก. เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลเช็งเม้ง

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าราคาเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.50-3.00% อยู่ที่ราคา 6.58-6.67 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดรุ่น 2 เริ่มหมดจากตลาด และเข้าสู่ฤดูกาลปลูกข้าวโพดรุ่น 1 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์กล่าวว่า น้ำตาลทรายดิบ คาดว่าราคาเฉลี่ยน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในตลาดโลก จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.00-5.00% อยู่ที่ราคา 19.46-20.07 เซนต์ต่อปอนด์ หรือประมาณ 15.11-15.48 บาทต่อกก. เนื่องจากการเข้ามาซื้อน้ำตาลทรายดิบคืนจากตลาดของนักลงทุน ประกอบกับผลผลิตอ้อยในอินเดียและจีนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกของเดือน เม.ย. ลดลงตามไปด้วย

ส่วนมันสำปะหลังคาดว่า ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.97 -5.26% อยู่ที่ราคา 1.55-1.60 บาทต่อกก. เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดลดลง และราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี, ยางพารา? คาดว่าสถานการณ์ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5.26-9.00% อยู่ที่ราคา 76.88-79.61 บาท เนื่องจากเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตบางส่วนหายไปจากตลาด, ปาล์มน้ำมัน คาดว่า ราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 1.21 - 5.26% อยู่ที่ราคา 5.00 - 5.20 บาทต่อกก. เนื่องจาก การดำเนินการตามประกาศแนะนำราคารับซื้อของกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส. คาดหมูแพงรับเทศกาลเชงเม้ง-สงกรานต์". (29-03-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 30-03-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/564997