เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดันหอยชักตีนขึ้นทะเบียนจีไอ

29 มีนาคม 2560
2,442
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หนุนชาวบ้านจ.กระบี่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าจีไอ 3 รายการ หอยชักตีน กะปิแหมสัก และกาแฟกระบี่ หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนจีไอ โดยเฉพาะใน 6 จังหวัดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี ระนอง สตูล สมุทรสาคร สิงห์บุรี และกำแพงเพชร

"ล่าสุด ได้เดินทางไปจ.กระบี่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลักดันให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน โดยสินค้าของกระบี่ที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ มี 3 รายการ คือ หอยชักตีนกระบี่ กะปิแหมสัก และกาแฟกระบี่ คาดว่า ผู้ประกอบการ และชุมชนจะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมฯ ได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยจ.กระบี่ นอกจากขึ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้ว ยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสินค้าเกษตร และอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ เช่น หอยชักตีน ซึ่งเป็นหอยขึ้นชื่อของจังหวัด ที่นำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งกาแฟคลองท่อมที่มีรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น"
สำหรับ หอยชักตีนกระบี่ หรือหอยสังข์กระโดด เป็นหอยทะเลที่อาศัยอยู่ในพื้นทรายปนโคลน และบริเวณหญ้าทะเลและสาหร่าย ตั้งแต่เขตน้ำขึ้น-ลง ไปจนถึงในระดับความลึกถึง 55 เมตร ในไทยพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เช่น กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล เป็นต้น ตัวหอยมีลักษณะพิเศษที่ปากจะมีติ่งคล้ายๆ เล็บสีน้ำตาลยื่นออกมา ใช้สำหรับเดิน ชาวบ้านเรียกว่าตีน และในการกินหอย จะต้องดึงตีนออก เพื่อให้ตัวหอยหลุดตามออกมา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชักตีน ส่วนกาแฟคลองท่อม หรือกาแฟกระบี่ เป็นสายพันธุ์โรบัสต้า นิยมปลูกในพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับทะเลไม่มากนัก ความพิเศษ ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ คือ รสชาติที่เข้มข้น ประกอบกับ ตำแหน่งและสภาพอากาศของพื้นที่บริเวณคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุภูเขาไฟในดินสูง ทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ทำให้ปัจจุบันกาแฟคลองท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเมล็ดกาแฟสด กิโลกรัม (กก.) ละ 70 บาท เมื่อคั่วเสร็จราคาจะสูงถึงกก.ละ 400 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดันหอยชักตีนขึ้นทะเบียนจีไอ". (28-03-2560). เดลิวส์.: สืบค้นเมื่อ 29-03-2560, เข้าถึงได้จาก :