เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรจับมือโมเดอร์นเทรดขายนมราคาถูก1-15เม.ย.รณรงค์ดื่มนมแทนเหล้าเทศกาลสงกรานต์

28 มีนาคม 2560
1,923
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายในงานแถลงข่าวโครงการ "รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ กระทรวงเกษตรฯ ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดโครงการ "รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
โดยรณรงค์บริโภคนมตลอดปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดแผนการจัดรณรงค์บริโภคนม ปี 2560 ตามเทศกาลต่าง ๆ คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 - 15 เมษายน ช่วงวันดื่มนมโลก 1 - 15 มิถุนายน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาหันหน้าดื่มนม 5 - 20 กรกฎาคม ช่วงเทศกาลออกพรรษา 1 - 15 ตุลาคม โดยรณรงค์ให้มีการดื่มนมต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนถึงปีใหม่ เพราะนมเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะเป็นแหล่งของโปรตีน เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกในเด็กวัยเติบโต ให้มีความสูงเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันของทุกเพศทุกวัย

"ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายนนี้ กระทรวงเกษตรฯร่วมกับภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นลดราคานมและผลิตภัณฑ์นม ตั้งแต่ 5?40% ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทสโก้โลตัส สยามแม็คโคร ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูซุปเปอร์มาร์เก็ต กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม สำหรับมอบเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์ แสดงถึงความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการดื่มนมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย"นายธีรภัทร กล่าว
นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 รายงานว่า วัยรุ่นไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน โดยเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร (ซม.) ผู้หญิงความสูงเฉลี่ย 157.4 ซม. กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายเพิ่มความสูงเด็กไทยอายุ 18 ปี ให้ได้มาตรฐานสูงสมส่วน ไม่อ้วน ภายในปี 2568 โดยผู้ชายควรมีความสูงเฉลี่ย 177 ซม. ส่วนผู้หญิงควรสูงเฉลี่ย 165 ซม. ในการรณรงค์บริโภคนมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการดื่มนมของคนไทยเพิ่มจาก 14 ลิตร/คน/ปี ให้เป็น 20 ลิตร/คน/ปี ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียที่พัฒนาแล้ว อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มีอัตราการดื่มนมประมาณ 30 ลิตร/คน/ปี และในอเมริกามีการดื่มนมประมาณ 70 ลิตร/คน/ปี การดื่มนมนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมที่มีเกษตรกรไทยเลี้ยงโคนมอยู่ จำนวน 16,248 ครัวเรือน นอกจากนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 - 2569 ซึ่งการรณรงค์บริโภคนมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรจับมือโมเดอร์นเทรดขายนมราคาถูก1-15เม.ย.รณรงค์ดื่มนมแทนเหล้าเทศกาลสงกรานต์". (27-03-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 28-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/509752