เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือน ผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลา เสี่ยงปลาตายยกบ่อช่วงหน้าร้อน

22 มีนาคม 2560
3,488
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นักวิชาการประมงเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง บริเวณทะเลสาบสงขลา ในช่วงหน้าร้อน เสี่ยงปลาตายยกกระชังเหตุจากขาดออกซิเจนในน้ำ แนะควรลดปริมาณอาหารปลาให้น้อยลง รวมทั้งระดับน้ำในกระชังจะต้องมีการไหลแบบหมุนเวียน
วันนี้ (22 มี.ค.) จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องจากกำลังเจ้าสู่หน้าแล้ง ทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากเสี่ยงที่ปลาตายยกระชังจากการขาดออกซิเจนในน้ำ

ดร.อัตรา ไชยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ปลามีการเจริญเติบโตดี การควบคุมในเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรระวังอย่างยิ่งในเรื่องของปลาขาดออกซิเจน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนของภาคใต้พบว่า มีปัญหาในเรื่องปลาตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการหมุนเวียนของน้ำค่อนข้างนิ่ง หากปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังมีจำนวนมากจะมีปัญหาในเรื่องออกซิเจนไม่เพียงพอในช่วงหน้าร้อน จึงจำเป็นจะต้องลดปริมาณอาหารลง
นอกจากนี้ ในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิในน้ำจะสูงขึ้น ทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารของสัตว์น้ำมากขึ้น ออกซิเจนในน้ำก็ถูกใช้มากขึ้น จึงต้องระวังเรื่องการให้อาหาร ความหนาแน่นของปลา และระดับน้ำในกระชัง รวมทั้งต้องคอยตรวจสอบกระชังว่ามีสาหร่ายเกาะหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน จะต้องทำให้น้ำไหลผ่านกระชังมากที่สุด และต้องไม่ให้เศษอาหารเหลือ เพื่อป้องกันการย่อยสลาย และเป็นพิษ หากมีปัญหา หรือพบความผิดปกติของปลา ให้ติดต่อประมงจังหวัด ประมงอำเภอ หรือหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือน ผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลา เสี่ยงปลาตายยกบ่อช่วงหน้าร้อน". (22-03-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 22-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000029139&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3