เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นมวัวแดง ลุ้นขึ้นชั้น แบรนด์แห่งชาติ

20 มีนาคม 2560
3,155
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (นมวัวแดง) ให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติและเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย (Top Of Mind) ภายใน 5 ปี อ.ส.ค.วางเป้าหมายทำยอดขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท โดย อ.ส.ค.ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อระบบยูเอชที ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบไฮสปีด และเครื่องท้ายไลน์บรรจุกระป๋องลง ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งทั้งสองประเทศถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมชั้นนำของโลก เนื่องจากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัย
"อ.ส.ค.จึงมีแผนส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและบุคลากรด้านพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ไปศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการผลิตในประเทศชั้นนำ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์คให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้นจะส่งคนไปศึกษาเทคโนโลยีเพิ่มเติมการใช้เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบไฮสปีดที่เยอรมนี เนื่องจากปัจจุบัน อ.ส.ค.ยังใช้เครื่องมือได้ไม่เต็มศักยภาพ"

นายณรงค์ฤทธิ์กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าเครื่องจักรดังกล่าวมีศักยภาพรองรับในการผลิตผลิตภัณฑ์นมได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะนมยูเอชที แต่ยังสามารถสร้างนวัตกรรมตัวผลิตภัณฑ์นม เพื่อแตกไลน์สินค้าใหม่ๆ อาทิ การทำการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นำส่วนผสมของเนื้อผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืชที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ผสมในน้ำนม เป็นต้น สำหรับกระบวนการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสให้ อ.ส.ค.มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ซึ่งขณะนี้ อ.ส.ค.อยู่ในขั้นศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ตอบสนองคนรุ่นใหม่ในอนาคต.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นมวัวแดง ลุ้นขึ้นชั้น แบรนด์แห่งชาติ". (20-03-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 20-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/889836