เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยยูเนี่ยน หนุน 1.75 ล้าน ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย

14 มีนาคม 2560
1,808
ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก กล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.75 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการประมง (Fishery Improvement Projects: FIPs) ทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย
การสนับสนุนเงินในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือที่เรียกว่า SeaChange อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายอันมุ่งมั่นของบริษัทที่จะให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าทั้งหมดมาจากการจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นจะทำให้ได้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านปลาทูน่า ไทยยูเนี่ยนกำลังลงทุนมูลค่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการต่างๆ เพื่อจะช่วยเพิ่มปริมาณปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ซึ่งร่วมถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนาการประมง 11 โครงการใหม่ทั่วโลก โครงการ FIP เป็นโครงการปฏิรูปการประมง เพื่อให้มีปริมาณปลาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมง

เงินบริจาคนี้จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำประมงเบ็ดตวัด และกิจกรรมต่างๆ ด้านความยั่งยืนเพื่อดูแลปริมาณปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skipjack) และพันธุ์ครีบเหลือง (Yellowfin) โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการประมง ชาวประมง ภาครัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคการศึกษา มาทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลผ่านการดำเนินโครงการการจัดหาแหล่งวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบและด้วยวิธีการที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่า

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (Marine Stewardship Council: MSC) สำหรับการประมงปลาทูน่าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ไทยยูเนี่ยนจัดหาปลาทูน่ามาด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ผ่านการทำประมงซึ่งได้รับรองตามมาตรฐาน MSC หรือมาจากโครงการ FIP ซึ่งจะพัฒนาการประมงสู่การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบทำให้ไทยยูเนี่ยนสามารถตอบโจทย์ประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารทะเล นั่นคือการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, unreported and unregulated : IUU) เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำเนินงานบนเรือ ในการจัดการกับการจับสัตว์น้ำอื่นที่ติดมา และการขจัดแรงงานผิดกฎหมายหรือการบังคับใช้แรงงาน นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงแนวทางการลงทุนของไทยยูเนี่ยนในเรื่องที่บริษัทมีเจตนารมณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท้องทะเลของเราจะมีความยั่งยืนทั้งในตอนนี้ และสำหรับลูกหลานในอนาคต ดร.แดเรี่ยน กล่าวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยยูเนี่ยน หนุน 1.75 ล้าน ลุยพัฒนาประมงในอินโดนีเซีย".(14-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2560 , เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489492185