เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เวียดนามฆ่าสัตว์ปีกกว่า 4 พันตัวในพื้นที่ทางเหนือหลังพบการระบาดไวรัส H5N1,H5N6

14 มีนาคม 2560
1,667
สถาบันสุขอนามัยและระบาดวิทยาแห่งชาติของเวียดนาม เปิดเผยว่า พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 และสายพันธุ์ H5N6 ในพื้นที่ จ.กาว บั่ง ทางตอนเหนือของเวียดนาม หลังจากพบไก่ตายเป็นจำนวนมาก
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พบว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสองสายพันธุ์ดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ฆ่าทำลายไก่ 4,015 ตัว และนกพิราบ 18 ตัว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เวียดนามฆ่าสัตว์ปีกกว่า 4 พันตัวในพื้นที่ทางเหนือหลังพบการระบาดไวรัส H5N1,H5N6". (13-03-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 14-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000025659