เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"จุรินทร์"ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวไร่มันสำปะหลัง

01 กรกฏาคม 2562
2,073

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พร้อมรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังยังไม่ทราบว่าปีนี้รัฐบาลจะใช้นโยบายอะไร ในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยทางสมาคมต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำ และโรคใบด่างในไร่มันสำปะหลัง โดยเฉพาะเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบด่าง ซึ่งขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องความล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้


นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า เดินทางมาพบเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับพี่น้องเกษตรกร สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นลานมันสำปะหลัง โรงงานแป้งมันสำปะหลัง และผู้ส่งออกมันสําปะหลัง เพื่อมารับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะทั้งหมด ทั้งนี้ตนมีนโยบายในเรื่องของการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในประเทศ โดยเฉพาะการทำเกษตรพันธสัญญา หรือเกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกันปลูก และบริหารจัดการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา และคุณภาพของมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :