เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ซีพีเอฟรับอานิสงส์หวัดนกระบาด

10 มีนาคม 2560
2,173
นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมส่งออกไก่ของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก โดยล่าสุดพบการระบาดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ส่งออกไก่อันดับ 2 ของโลก ส่งผลให้เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าเนื้อไก่และไข่จากสหรัฐฯ ขณะที่ในเกาหลีใต้เองก็ประสบปัญหาไข้หวัดนก ทำให้อุตสาหกรรมไก่ของไทยสามารถส่งสินค้าเข้าไปทดแทนในตลาดเกาหลีใต้ได้มากขึ้น ประกอบกับการส่งออกจากไทยมีระยะทางที่ใกล้กว่า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งได้เป็นอย่างดี
"การส่งออกไก่ของผู้ประกอบการไทยมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมปศุสัตว์เองก็ได้เพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการตรวจสอบทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิตไก่ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประเทศคู่ค้า ซึ่งเอื้อให้การส่งออกไก่ของไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก ทั้งนี้คาดว่าปีนี้ซีพีเอฟจะส่งออกทั้งไก่ปรุงสุกและไก่สดแช่แข็งไปยังเกาหลีใต้ได้มากกว่า 10,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 3,000 ตัน ในปี 59"

นอกจากนี้ ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิต โดยมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งในขั้นตอนการเลี้ยงบริษัทได้นำระบบคอมพาร์ตเมนต์มาใช้ในฟาร์ม ซึ่งสามารถควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ทำให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกได้ 100% สำหรับภาพรวมการส่งออกไก่ของซีพีเอฟในปี 59 ที่ผ่านมา สามารถส่งออกได้รวม 130,000 ตัน และคาดว่าการส่งออกในปี 60 นี้จะเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 15-20%.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ซีพีเอฟรับอานิสงส์หวัดนกระบาด". (10-03-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 10-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/879945