เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงปทุมธานีเตือนผู้เลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำรับมือภัยแล้ง
09 มีนาคม 2560
2,103
นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 โดยประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เข้าชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้น้ำ เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำลดการสูญเสียขาดทุน
ด้าน นายเฉลียว กล่าวว่า ภาวะภัยแล้งที่จะมาถึงนี้ ประมงจังหวัดปทุมธานี ได้เตรียมความพร้อม เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำทราบ โดยผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำสามารถปฏิบัติตัวได้ดังนี้ คือ ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อย เช่น การรั่วซึม การกำจัดวัชพืช ทำร่มเงาให้สัตว์น้ำเข้าพักและป้องกันการระเหยน้ำบางส่วน ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำที่มากเกินความจำเป็นจะทำให้น้ำเสีย เพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยใช้เครื่องสูบน้ำจากก้นบ่อพ่นให้สัมผัสอากาศแล้วไหลคืนลงบ่อ ปรับสภาพดินและคุณสมบัติของน้ำ เช่น น้ำลึก 1 เมตร ใส่ปูนขาว 50 กก.ต่อไร่ ถ้าพื้นบ่อตะไคร่หรือแก๊สมากเกินไปควรใส่เกลือ 50 กก./ไร่ เพื่อปรับสภาพผิวดินให้ดีขึ้น จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่ายหรือบริโภคในเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อ ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำจากภายนอกที่จะสูบเข้าบ่อเลี้ยง เช่น พบว่ามีตะกอนและแร่ธาตุต่าง ๆ เข้มข้น ควรงดการสูบน้ำเข้าบ่อ งดเว้นการรบกวนสัตว์น้ำเพราะการตกใจจะทำให้สัตว์น้ำสูญเสียพลังงานและอาจตายได้ งดเว้นการขนย้ายสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวัง แจ้งความเสียหายตามแบบฟอร์มกรมประมง เพื่อการขอรับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง และรวดเร็ว จากกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงปทุมธานีเตือนผู้เลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำรับมือภัยแล้ง". (09-03-2560). news.sanook.com.: สืบค้นเมื่อ 09-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/2180802/
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×