เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มาเลเซียพบการระบาดไข้หวัดนก H5N1 ทางตอนเหนือของประเทศ

09 มีนาคม 2560
2,655
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ โอไออี เปิดเผยประกาศของกระทรวงเกษตรมาเลเซีย กรณีพบไก่ป่วยตาย 15 ตัวจากการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในพื้นที่ทางเหนือของประเทศ โดยเป็นไก่ในฟาร์มเลี้ยงรัฐกลันตัน ซึ่งมีการฆ่าไก่ เป็ด และนก รวมการทำลายไข่ของสัตว์ปีกเหล่านี้ในฟาร์มเพื่อสกัดการแพร่ระบาดแล้ว
สำหรับเชื้อไวรัส H5N1 ที่พบในมาเลเซีย เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในกัมพูชาเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่างจากชนิดที่พบในจีน ซึ่งเป็น H7N9 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 110 คน

อย่างไรก็ตาม ทางการรัฐกลันตันได้ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก หลังพบสัตว์ตาย 3 กรณีในหมู่บ้านแห่งเดียวกัน และประกาศให้มีพื้นที่ควบคุมในรัศมี 1 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน แต่ยังมีความกังวลว่าจะมีการลักลอบนำสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ออกไปนอกพื้นที่ และรัฐกลันตันเคยมีไข้หวัดนกระบาดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มาเลเซียพบการระบาดไข้หวัดนก H5N1 ทางตอนเหนือของประเทศ". (09-03-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 09-03-2560,