เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โสมขาวเตรียมแบนผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหรัฐฯ หลังพบการติดเชื้อ H7 ในฟาร์ม

08 มีนาคม 2560
2,017
กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้เตรียมสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกของสหรัฐฯ หลังจากพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7 ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งของสหรัฐฯ
คำสั่งห้ามดังกล่าว จะส่งผลต่อการที่เกาหลีใต้นำเข้าไข่ของสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนไข่ภายในเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โสมขาวเตรียมแบนผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหรัฐฯ หลังพบการติดเชื้อ H7 ในฟาร์ม". (06-03-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 07-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023059