เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นมวัวแดง บุกขยายจุดจำหน่ายในเมืองใหญ่ เมียนมา-มาเลย์

07 มีนาคม 2560
1,699
นมวัวแดงผงาดตลาดเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ปรับเป้าส่งออก 1,000 ล้าน เล็งรุกขยายตลาดมาเลเซีย
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ อ.ส.ค.ตั้งเป้าหมายส่งออกผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม "นมไทย-เดนมาร์ค" หรือ "นมวัวแดง" เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 10-15% จากปีที่แล้วมียอดจำหน่ายกว่า 1,000 ล้านบาท มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 700 ล้านบาท โดยมีประเทศกัมพูชาเป็นตลาดหลักที่สำคัญ มียอดจำหน่ายสูงสุดคิดเป็นมูลค่า 700 ล้านบาท ตามด้วยประเทศ สปป.ลาว ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ที่เหลือเป็นตลาดตามแนวชายแดนประเทศเมียนมา

สำหรับประเทศเมียนมา ในปีนี้ทาง อ.ส.ค.ได้ปรับระบบจำหน่ายให้เต็มรูปแบบและขยายวงกว้างขวางขึ้น ซึ่งจากเดิมมีเพียงผู้แทน หรือพ่อค้าคนกลางนำไปขายตามชายแดนเท่านั้น ปีนี้จึงมีแผนที่จะขยายฐานการจำหน่ายเข้าไปตามหัวเมืองใหญ่ โดยการขยายฐานการจำหน่ายนั้นจะให้ความสำคัญในการศึกษากฎระเบียบทางการค้าของประเทศเมียนมาอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดตลาดในประเทศมาเลเซียเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้านนิยมดื่มนมตราวัวแดงเป็นเพราะมีส่วนผสมจากน้ำนมดิบมากกว่า รสชาติเข้มข้น และคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ซึ่ง อ.ส.ค.มีความเชื่อมั่นว่า หากสามารถเปิดตลาดได้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น

"หลังจากเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2560 แนวโน้มการส่งออกของนมไทย-เดนมาร์คในกลุ่มประเทศเออีซีมีแนวโน้มเติบโตทางการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประเทศเพื่อนบ้านเพิ่งเริ่มต้นนับ 1 ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศ ประกอบกับปัจจุบันนมไทย-เดนมาร์คได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นมวัวแดง บุกขยายจุดจำหน่ายในเมืองใหญ่ เมียนมา-มาเลย์". (06-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 07-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1488742822