เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรโคราชเร่งสำรวจหนอนกัดกินแปลงข้าวโพด

01 กรกฏาคม 2562
2,439

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ระดมเจ้าหน้าที่การเกษตรออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดบ้านหนองมะค่า ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา หลังพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในหลายพื้นที่ พร้อมกับเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ได้เข้าใจเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตั้งแต่วงจรชีวิตของหนอน การเข้าทำลาย และแนวทางป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

นายกังสดาล กล่าวว่า การลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบความเสียหาย และสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า หนอนบางส่วนตายจากการพ่นสารเคมีที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรไว้? นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันหนอนดื้อยา การคลุกยาป้องกันศัตรูพืชตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด แนะนำไม่ให้เพาะปลูกในช่วงที่มีหนอนกระทู้ระบาด จนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่
ส่วนวิธีลดการแพร่กระจายของผีเสื้อกลางคืนที่เป็นตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ลายจุด? ซึ่งผีเสื้อกลางคืน 1 ตัว สามารถผลิตไข่หนอนกระทู้ได้ประมาณ 1,500-2,000 ตัวนั้น แนะนำให้เกษตรกรทำกับดักผีเสื้อกลางคืน ด้วยการใช้ขวดน้ำ 1.5 ลิตร ใช้มีดเจาะเป็นหน้าต่างพอให้ผีเสื้อเข้าไปได้ หลังจากนั้น ใช้กากน้ำตาลผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 เทลงในขวด แล้วนำไปแขวนไว้ในสวน ให้มีความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร เมื่อผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัยได้กลิ่นกากน้ำตาล จะบินเข้ามาติดอยู่ในกับดัก ก็ให้เกษตรกรนำไปทำลาย ดังนั้น ควรติดตั้งกับดักในแปลงปลูกหลายๆ จุด และกระจายให้ทั่วถึง เพื่อให้สามารถกำจัดแมลงได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมผีเสื้อกลางคืนก่อนที่จะมีการผลิตไข่หนอนกระทู้
 


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :