เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จีนพบวิวัฒนาการเชื้อไวรัส H7N9 ทำให้เกิดโรคร้ายแรงในสัตว์ปีก

23 กุมภาพันธ์ 2560
1,750
องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า จีนพบวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ที่สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงในสัตว์ปีก และจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยตัวอย่างของเชื้อไวรัสที่มีวิวัฒนาการดังกล่าว ถูกนำมาจากผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย และถูกนำไปฉีดให้กับนกกลุ่มหนึ่งภายในห้องทดลอง ทำให้พบการก่อโรคระดับสูงสำหรับกลุ่มสัตว์ปีก
อย่างไรก็ตาม โฆษกองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่า ไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า เชื้อไวรัสที่วิวัฒนาการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของไวรัสในการแพร่กระจายระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ และการวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสนี้ถูกพบเป็นครั้งแรก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนให้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จีนพบวิวัฒนาการเชื้อไวรัส H7N9 ทำให้เกิดโรคร้ายแรงในสัตว์ปีก". (22-02-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 23-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018328