เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นิวซีแลนด์ไฟเขียวนำเข้าเป็ดจากไทยแล้ว-คาดส่งได้ล็อตแรกมี.ค.นี้

22 กุมภาพันธ์ 2560
2,103
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง มกอช.ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือในประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญในลำดับแรกของทั้ง 2 ประเทศ อาทิ ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก ซึ่งจากผลการประชุม พบว่านิวซีแลนด์มีความพอใจและยินดีที่จะตอบรับให้ไทยส่งออกเป็ดปรุงสุกไปนิวซีแลนด์ได้ โดยจะมีหนังสือแจ้งไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้คาดว่าไทยจะสามารถเริ่มส่งออกเป็ดปรุงสุกไปนิวซีแลนด์ได้ภายในเดือนมีนาคม 2560
"นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารของอยู่ในเกณฑ์สูงมาก โดยบางรายการสินค้านั้นมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานสากล ดังนั้นการที่นิวซีแลนด์ยอมรับสินค้าเป็ดปรุงสุกของไทย นอกจากจะเป็นผลดีทางด้านการค้าและการตลาดแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สินค้าจึงได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าที่มีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยอาหารสูง ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นข่าวดีของปี 2560 ซึ่งเป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน" น.ส.ดุจเดือนกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นิวซีแลนด์ไฟเขียวนำเข้าเป็ดจากไทยแล้ว-คาดส่งได้ล็อตแรกมี.ค.นี้". (21-02-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 22-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/471121