เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อธิบดีกรมประมงมั่นใจไทยจะส่งกุ้งไปสหรัฐฯ ได้ตามเดิมเร็วๆ นี้

22 กุมภาพันธ์ 2560
1,722
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวกุ้งไทยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง 5 รายการ หลังจากตรวจพบสารไนโตรฟูรานปนเปื้อน ว่า กรมประมงไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริง
ซึ่งพบว่าบริษัทผู้นำเข้าของบริษัท ณรงค์ ซีฟู้ด จำกัด ได้แจ้งขอกลับเข้าสู่มาตรการตรวจสอบตามปกติ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานด้านอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USEDA) ที่เป็นหน่วยงานด้านอาหารและยาของสหรัฐฯ หากไม่พบปัญหาก็จะกลับเข้าสู่การตรวจสอบตามปกติและนำเข้าสหรัฐอเมริกาได้เหมือนเดิม

ทางด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่แข็งไทย กล่าวว่า USEDA กำลังอยู่ในขั้นตอนการถอดถอนชื่อของบริษัท ณรงค์ ซีฟู้ดจำกัด ออกจากบัญชีห้ามนำเข้าดังกล่าว คาดว่าในอนาคตไทยจะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้เหมือนเดิม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อธิบดีกรมประมงมั่นใจไทยจะส่งกุ้งไปสหรัฐฯ ได้ตามเดิมเร็วๆ นี้". (21-02-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 23-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018189