เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผัก,ผลไม้แพงดันเงินเฟ้อมิ.ย.โต0.87%

01 กรกฏาคม 2562
2,045

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อัตราเงินเฟ้อขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.87 ทั้งนี้เป็นผลมาจากสินค้าในกลุ่มอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 6.38 โดยเฉพาะผักสดและผลไม้ รวมถึงข้าวสาร และเนื้อสุกร ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.92


โดยอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวร้อยละ 0.87 ในเดือนมิถุนายนนั้น เป็นการขยายตัวที่ชะลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีการปรับตัวลดลง


ส่งผลให้ สนค. ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2562 ลงจากเดิมอยู่ในกรอบร้อยละ 0.7 -1.7 เหลือร้อยละ 0.7-1.3 หรือ ค่ากลาง ที่ร้อยละ 1 เพื่อสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีแนวโน้มหดตัวลงจากแรงกดดัน


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :