เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐรุกสกัดไข้หวัดนกระบาด ปิดกั้นทุกจุดไม่ให้เข้ามาไทย

21 กุมภาพันธ์ 2560
2,147
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการระบาดของไข้หวัดนกในจีน และแพร่ระบาดมาถึงประเทศเพื่อนบ้านว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการขนส่งสินค้าสัตว์ปีก วัสดุอุปกรณ์ในเขตชายแดนมากขึ้น ส่วนฟาร์มเลี้ยงในประเทศต้องควบคุมเป็นอย่างดี เพราะอากาศหนาวในบางพื้นที่ จะง่ายต่อการติดเชื้อ หากพบมีการป่วยตายของสัตว์ปีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทันที
การควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก มีการซักซ้อมแผนในทุกจังหวัดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง จนทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนกระบาดตั้งแต่ปี 51 จนถึงปัจจุบัน โดยปศุสัตว์ทุกจังหวัดต้องเข้มงวดป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ที่มีระยะทาง 10 กิโลเมตรจากแนวชายแดนเพื่อนบ้าน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่ชายแดน และตรวจพิสูจน์ตัวอย่าง ตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดผ่านแดน ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่าปนเปื้อนเชื้อโรค สั่งระงับการนำเข้าไก่ เป็ด ห่าน นก ไข่ และซากสัตว์ปีกจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ตรวจพบโรคไข้หวัดนก สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อเข้าสู่ฟาร์มอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการซื้อเนื้อสัตว์ปีกและไข่จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และรับประทานเนื้อสัตว์ปีกที่สุกแล้ว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐรุกสกัดไข้หวัดนกระบาด ปิดกั้นทุกจุดไม่ให้เข้ามาไทย
". (21-02-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 21-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/862813