เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์สั่งสกัดไข้หวัดนก

30 มกราคม 2560
1,132
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังไข้หวัดนกมากขึ้น หลังเกิดการระบาดทั่วเอเชียและสหภาพยุโรปหรืออียู และรุนแรงมากขึ้นตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศเตือนภัยการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในกลุ่มนกป่าและสัตว์ปีกปศุสัตว์ โดยในส่วนของไทยปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่ต้องการส่งออกมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นระบบทำความเย็นแบบระเหยหรืออีแว็ป (EVAP) ทั้งหมดภายใต้ระบบคอมพาร์ตเมนต์ (Compartment) ที่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อโรคได้ จึงไม่น่าเป็นห่วง
ขณะที่การเลี้ยงสัตว์ปีกของรายย่อยของไทยแม้จะยังไม่เป็นระบบอีแว็ป แต่มีระบบการป้องกันที่ดี มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกระยะ การเข้าออกฟาร์มต้องทำความสะอาดเสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งเช็ดล้างยานพาหนะและเมื่อเกษตรกรพบสัตว์ปีกป่วยตายจะต้องรีบแจ้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแจ้งได้โดยตรงเพื่อเข้าไปเก็บตัวอย่างตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังนกป่า นกอพยพต่างๆ โดยจากการสำรวจเบื้องต้นในปีนี้พบว่าไทยไม่พบมีนกอพยพเข้ามา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริหารจัดการในส่วนท้องถิ่นทำได้ดีมาก ทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้

"สำหรับไก่ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มไม่น่าห่วง เพราะเกษตรกรเข้าใจและมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้พ้นจากโรคระบาดได้ เห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจพบไข้หวัดนกเลย ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังมีข้อน่ากังวลในด้านการขนส่งสัตว์ปีกตามแนวชายแดนที่อาจเล็ดลอดสายตาไปบ้าง จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น รวมไปถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ปีกด้วย ทั้งนี้ การควบคุมและเฝ้าระวังไข้หวัดนกได้เป็นอย่างดีนี้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าส่งออกไก่เนื้อของไทย คาดว่าจะส่งผลให้ไทยส่งออกไก่ได้มากขึ้น".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์สั่งสกัดไข้หวัดนก". (28-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 30-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/845422