เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กกจ. ผ่อนผันครั้งสุดท้ายต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวประมง-แปรรูปสัตว์น้ำ

24 มกราคม 2560
1,863
กรมการจัดหางาน ยัน ผ่อนผันครั้งสุดท้ายต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำกว่า 100,000 คน หากไม่ไปดำเนินการตามกำหนด จะต้องกลับประเทศต้นทางทันที ...
วันที่ 23 ม.ค. 60 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เห็นชอบขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่เป็นแรงงานคนเดิมออกไปอีกถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นั้น กรมการจัดหางาน จะผ่อนผันต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่มีกว่า 100,000 คน ทั้งสองกลุ่มครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และให้ไปดำเนินการในส่วนของกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น หากไม่ไปดำเนินการตามกำหนดจะต้องกลับประเทศต้นทางทันที

ทั้งนี้ ในส่วนของแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการ จะต้องไปตรวจสัญชาติภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ดำเนินการตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งแรงงานต่างด้าว และนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อทำให้ประเทศต้นทางเห็นว่าประเทศไทยเอาจริงกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

นายสิงหเดช กล่าวอีกว่า ในส่วนของการเร่งรัดการดำเนินการนั้น เป็นเรื่องที่กรมการจัดหางานดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การตรวจสัญชาติเป็นเรื่องของประเทศต้นทาง ซึ่งกรมการจัดหางานทำได้เพียงการดูแลควบคุมไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการที่เกินจริงเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กกจ. ผ่อนผันครั้งสุดท้ายต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวประมง-แปรรูปสัตว์น้ำ". (23-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 24-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/841950