เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ตื่นคุมเข้มสารตกค้างในเนื้อสัตว์
24 มกราคม 2560
985
ขู่ฟาร์มใช้ยาเถื่อนมีโทษทั้งติดคุกทั้งปรับ

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในปี 60 กรมปศุสัตว์จะพัฒนาการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังยาหรือสารตกค้างในเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโลก โดยเฉพาะการผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันมีฟาร์มกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง โดยกรมปศุสัตว์ควบคุมและติดตามการใช้ยาสัตว์ในฟาร์มเหล่านี้อย่างเข้มงวด ทั้งวิธีการใช้ คุณภาพของยาสัตว์ และตรวจสอบสารตกค้างของยาทั้งก่อนและหลังการเชือดชำแหละ เพื่อผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้างแน่นอน
"กรมปศุสัตว์ได้เร่งปราบปรามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ลักลอบใช้ยาเถื่อน-ใช้เกินขนาด ตลอดจนผู้ประกอบการที่นำเข้า ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสัตว์และยารักษาสัตว์โดยไม่รับอนุญาต โดยเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าเลียนแบบที่ส่งผลเสียด้านสุขภาพต่อสัตว์โดยตรง ซึ่งผิดกฎหมายตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ยา 2510 กรณีขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 (4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินแนวทางการควบคุมยาสัตว์ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และกำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา และกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์อย่างเหมาะสม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตื่นคุมเข้มสารตกค้างในเนื้อสัตว์". (24-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 24-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/842460
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
18-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×