เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ล่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแพร่ระบาด

29 มิถุนายน 2562
2,442

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ของจังหวัดพิจิตร จากการลงพื้นที่พบว่ามีหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ซึ่งมีการแพร่ระบาดเข้าทำลายกัดกินยอด ลำต้น และใบของข้าวโพด ซึ่งสามารถเข้าทำลายได้ในทุกช่วงอายุของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 20,922 ไร่ มีพื้นที่ที่ระบาด แบ่งเป็น รุนแรงน้อย จำนวน 7,492 ไร่ รุนแรงมาก จำนวน 3,619 ไร่ พื้นที่เฝ้าระวังอีก จำนวน 2,467 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิง จำนวน 1,702 ไร่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอได้ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น และให้ความรู้ เช่น ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ทุกวัย ในอัตราการปล่อย 100 ตัวต่อไร่ ปล่อย 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของศัตรูพืช การใช้กับดักกากน้ำตาลใส่ขวดล่อตัวเต็มวัยในแปลง และการเก็บหนอนในแปลง เป็นต้น


สำหรับเกษตรกรท่านใดพบการระบาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสอบถามได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรแหล่งอ้างอิงข้อมูล :