เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ยันมาตรการระงับนำเข้ากุ้งสดออสเตรเลีย ไม่กระทบผู้ส่งออก

16 มกราคม 2560
2,690
พาณิชย์ ยัน ออสเตรเลีย ออกมาตรการฉุกเฉินระงับนำเข้ากุ้งสดจากทั่วโลก รวมถึงไทย นาน 6 เดือน หลังพบไวรัสตัวแดงดวงขาวระบาดหนัก ไม่กระทบต่อการส่งออกกุ้งไทยไปออสซี่ เหตุส่วนใหญ่ไทยส่งออกกุ้งแปรรูป-ต้มสุก ...
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค.60 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย ได้ออกประกาศ ระงับการนำเข้ากุ้งสดและเนื้อกุ้งสด รวมถึงกุ้งสดและเนื้อกุ้งสดที่หมักในซอส หรือกุ้งดิบแช่เย็นแช่แข็ง จากต่างประเทศชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.60 เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงสินค้าจากไทยด้วย โดยการประกาศครั้งนี้ เป็นการใช้มาตรการฉุกเฉิน และดำเนินการภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ เพราะเมื่อต้น เดือน ธ.ค.59 มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) ในกุ้งจากการเพาะเลี้ยง และกุ้งที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งออสเตรเลียไม่เคยพบโรคดังกล่าวในกุ้งมาก่อน

"ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตาม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ ได้รับทราบข้อมูลจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมกุ้งไทย ว่า โรค WSSV เป็นโรคกุ้งชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนฤดูกาล และพบมากในภาคใต้ของไทย อย่างไรก็ตาม การประกาศมาตรการดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกกุ้งไทย เพราะส่วนใหญ่ไทยส่งออกกุ้งแปรรูปหรือกุ้งต้มไปออสเตรเลีย ปีละประมาณ 10,000 ตัน"

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประสานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แล้ว ทราบว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมเจรจากับออสเตรเลีย เพื่อขอยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ จะติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เพราะแม้ออสเตรเลียไม่ใช่ตลาดใหญ่สำหรับการส่งออกกุ้ง แต่มีความสำคัญต่อไทย เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง และมีความเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการส่งออกกุ้งของไทยในตลาดโลก

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 59 ไทยส่งออกกุ้งแปรรูปไปยังออสเตรเลียมูลค่า 31.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.04% จากช่วงเดียวกันของปี 58 โดยออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกกุ้งอันดับ 5 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และแคนาดา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ยันมาตรการระงับนำเข้ากุ้งสดออสเตรเลีย ไม่กระทบผู้ส่งออก". (13-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 14-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/835147