เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เฮ ลั่นรับปีไก่กระต๊าก สิงคโปร์ไฟเขียวรับซื้อไก่สด

06 มกราคม 2560
2,504
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานอาหาร เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ในการประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมอีก 20 โรงงาน ซึ่งเป็นผลสำเร็จตามที่ได้หารือระดับทวิภาคีกับทางการสิงคโปร์ เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงาน AVA ประกาศรับรองรายชื่อโรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในปี 60 คาดว่ายอดส่งออกเนื้อไก่สด แช่แข็งจากไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5,000 ตัน มูลค่า 400 ล้านบาท จากเดิมส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ 16,000 ตัน มูลค่า 2,340 ล้านบาท
น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทย โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันควบคุมโรค และระบบตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงระดับฟาร์มให้มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากบราซิล และสหรัฐอเมริกา และได้รับความเชื่อมั่นจากหลายๆ ประเทศอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสด แช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกของไทยส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพ ยุโรป หรืออียู อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และล่าสุดประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์เฮ ลั่นรับปีไก่กระต๊าก สิงคโปร์ไฟเขียวรับซื้อไก่สด". (06-01-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 06-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/829098