เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรปลูกทะเรียนแทนมันสำปะหลังขายได้อื้อ

28 มิถุนายน 2562
2,334

นายเสวย สาดกระโทก อายุ 65 ปี เกษตรกรบ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นเกษตรกรอีกหนึ่งรายที่ตัดสินใจเปลี่ยนจากปลูกมันสำปะหลัง เพื่อมาปลูกทุเรียนเต็มรูปแบบ จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและมีออร์เดอร์สั่งจองทุกปี พร้อมมีพ่อค้ามารอรับหน้าสวน สร้างรายได้หลักแสนบาททุกๆ ปี ด้วยความที่ต้นทุนพื้นที่เป็นแหล่งที่มีน้ำซับใต้ดินไหลออกมาให้ได้ใช้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นนายเสวยฯ บอกว่า อยากลองพืชใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการเพาะปลูกมันสำปะหลัง แต่ทดลองหลายอย่างก็ล้มเหลวเพราะตลาดไม่มีรับซื้อ จนมาถึงทุเรียน ที่ให้ผลดีและเป็นที่ต้องการของตลอด โดยเริ่มต้นปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จำนวน 12 ต้น ผ่านมาวันนี้กว่า 20 ปี แล้ว ทุเรียนต้นแรกๆ สูงกว่า 10 เมตร ใหญ่เกือบ 2 คนโอบ ให้ผลผลิตต้นละประมาณ 300 กิโลกรัมต่อปี สร้างรายได้หลักแสนบาทนายเสวย กล่าวว่า ตนเองตัดสินใจทดลองปลูกทุเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ผ่านมา เป็นพันธุ์หมอนทอง จำนวน 12 ต้น ด้วยหวังว่าจะมีพืชชนิดอื่นมาสร้างรายได้ทดแทนการปลูกมันสำปะหลังที่ราคาไม่ดี เนื่องจากเห็นว่าที่ดินของตนเองก็มีน้ำให้ได้ใช้ตลอดทั้งปี เพราะเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำซับ และปรากฏว่าก็ได้ผลดี ทุเรียนโตวันโตคืนจนให้ผลผลิตออกมาอย่างที่เห็น แม้จะมีตายไป 1 ต้น แต่ที่เหลือก็ให้ผลผลิตได้ทุกปี


ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ทุเรียนชุดแรกที่ปลูกไว้และเหลือรอดจำนวน 11 ต้น ยังคงให้ผลผลิตต่อเนื่อง เฉลี่ยต้นละไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อปี โดยจะมีคนมารับซื้อถึงสวนปีนี้ขายหน้าสวนอยู่ที่ 140 บาท ต่อกิโลกรัม รวมผลผลิตเฉพาะทุเรียน 11 ต้น จะได้ไม่น้อยกว่า 3 ตันต่อปี สร้างรายได้หลักแสนบาททุกปี และนอกเหนือจากทุเรียนที่ปลูกมานานกว่า 20 ปีแล้ว ขณะนี้ตัดสินใจปลูกทุเรียนเพิ่มอีกว่า 400 ต้น บนที่ดินอีกกว่า 40 ไร่ หลากหลายพันธุ์ รวมไปถึงมะพร้าว มะนาว และผลไม้อีกหลายชนิดด้วย ซึ่งขณะนี้ก็กำลังให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน ซึ่งการตัดสินใจปลูกทุเรียนถือเป็นการตัดสินใจถูกต้องแล้ว เพราะได้ผลดี มีมารับซื้อถึงสวนและมีออร์เดอร์สั่งจองทุกปี


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :