เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกาหลีใต้ลดภาษีนำเข้าไข่ 6 ด.หวังแก้ปัญหาขาดแคลน เริ่ม ม.ค.60

27 ธันวาคม 2559
2,024
กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมปรับลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ 8 ประเภท ซึ่งรวมถึงไข่ผง ให้เหลือเป็นศูนย์ เป็นเวลา 6 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไข่ในประเทศ อันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ครั้งที่เลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกาหลีใต้ลดภาษีนำเข้าไข่ 6 ด.หวังแก้ปัญหาขาดแคลน เริ่ม ม.ค.60". (25-12-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 26-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128184