เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงเตือนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแจ้งประกอบกิจการก่อนพ้นกำหนด

23 ธันวาคม 2559
3,385
สุรินทร์ * สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ย้ำผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือเครย์ฟิช กว่า 400 ราย ต้องรีบแจ้งประกอบกิจการก่อนวันที่ 23 ม.ค.60 หากพ้นกำหนดมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท
นายประวิตร ลออบุตร ประมงจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่สำ นักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศการแจ้งสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 60 วัน โดยสำนักงานประมงได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 จึงขอให้ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องแจ้งก่อนวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ หรือสำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้าน ในส่วนของผู้ที่มีความประสงค์จะเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ต้องไปยื่นแสดงความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประมงในพื้นที่นั้นๆ ต่อไป

นายประวิตรกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช นำกุ้ง 2 สายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ มาในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนกว่า 400 ราย ดังนั้นให้รีบมาแจ้งการขอใบรับรองผู้ประกอบการ หากไม่มาแจ้งต่อเจ้าพนักงานภายในวันที่กำหนด จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 149 ต้องระวางปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงเตือนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแจ้งประกอบกิจการก่อนพ้นกำหนด". (22-12-2559). สืบค้นเมื่อ 23-12-2559,