เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฉะเชิงเทราปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2.5 ล้านตัว ฟื้นฟูสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ถวายเป็นพระราชกุศล

22 ธันวาคม 2559
3,227
วันที่ 21 ธันวาคม ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 2,500,000 ตัว โดยก่อนเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนพื้นที่ในอำเภอท่าตะเกียบกว่า 300 คน ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย 89 วินาที กล่าวแสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ อำเภอท่าตะเกียบร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งกุ้งก้ามกรามที่นำมาปล่อยจะเจริญเติบโตเป็นแหล่งอาหารที่สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวจนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวฝากขอให้ประชาชนอำเภอท่าตะเกียบช่วยกันดูแลเรื่องการจับกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัด โดยขอให้คำนึงถึงความยั่งยืนโดยไม่ใช้วิธีทำลายล้าง เช่นการใช้ยาเบื่อเมาหรือการใช้เครื่องมือที่จับได้สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่โตเต็มที่มาใช้ประโยชน์ก่อนเวลาอันควรและขอให้หยุดทำการประมงในช่วงฤดูวางไข่ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฉะเชิงเทราปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 2.5 ล้านตัว ฟื้นฟูสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ถวายเป็นพระราชกุศล". (21-12-2559).
มติชน.: สืบค้นเมื่อ 22-12-2559http://www.matichon.co.th/news/402080