เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค.จับมือ ม.แม่โจ้ ขยายผลน้ำเชื้อแช่แข็งคัดเพศ เพิ่มโอกาสเกษตรกรได้ลูกโคนมตัวเมียกว่า70%

19 ธันวาคม 2559
2,337
อ.ส.ค.เจ๋ง!..พัฒนานวัตกรรมน้ำเชื้อคัดเพศเพิ่มโอกาสได้ลูกโคนมตัวเมียกว่า 70 % จับมือ ม.แม่โจ้ ขยายผลสู่ผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ นำร่องกว่า 3,000 โด๊ส พร้อมส่งมอบน้ำเชื้อแช่แข็งแก่ภูฏาน - เมียนมารวมกว่า 10,000 โด๊ส เพื่อการปรับปรุงพันธุ์โคนม
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เนื่องจากการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียมโคนมในปัจจุบัน โอกาสที่เกษตรกรจะได้ลูกโคเพศเมียมีเพียง 50% เท่านั้น อ.ส.ค.จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งขยายผลต่อยอดน้ำเชื้อแช่แข็งที่ อ.ส.ค.ผลิตได้นำเข้าสู่กระบวนการคัดเพศเมีย (Sexing Semen) ด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคซิตี้ แล้วนำไปผสมเทียมในแม่โคนมของเกษตรกรทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2560 นี้ มีเป้าหมายนำร่องกว่า 3,000 โด๊ส ทำให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะได้ลูกโคเพศเมียเพิ่มสูงขึ้นถึง 70% ถือเป็นความต้องการของผู้เลี้ยงโคนมที่จะเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์ภายในฟาร์ม และเป็นโอกาสในการสร้างกำไร อนาคตได้ตั้งเป้าขยายผลการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคนมที่ผ่านการคัดเพศเมียไม่ต่ำกว่า 50,000 โด๊ส

ขณะเดียวกัน อ.ส.ค.ยังได้ส่งมอบน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนมที่มีศักยภาพสูงของ อ.ส.ค.ให้กับราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 2,000 โด๊ส ให้นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์โคนมของภูฏานซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงโคนมพันธุ์เจอร์ซี่และโคนมพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบมากขึ้นพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ภูฏาน และยังส่งมอบน้ำเชื้อแช่แข็งที่ผ่านการพิสูจน์แล้วให้กับประเทศพม่าอีกกว่า 10,000 โด๊สด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสนับสนุนน้ำเชื้อแช่แข็งโคนมระหว่างภูมิภาค คาดว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์โคนม และทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

"ปัจจุบันพ่อพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค. ถือว่ามีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม มาเลเซีย และพม่า เป็นต้น ปีนี้ อ.ส.ค.ได้ประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนม โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลสมรรถภาพการผลิต พันธุ์ประวัติ และจีโนไทป์ เพื่อประเมินค่าการผสมพันธุ์จีโนมขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่า พ่อพันธุ์โคนมที่มีความสามารถทางพันธุกรรมเป็นเลิศลำดับที่หนึ่งในกลุ่มที่มีความแม่นยำสูงกว่า 50% เป็นพ่อพันธุ์โคนมพันธุ์แท้โฮลสไตน์ ชื่อ แพดดี้ (Paddy; 7HO10315; 100%HF) ซึ่งมีค่าการผสมพันธุ์จีโนม +711 กิโลกรัม และแม่พันธุ์โคนมลูกผสมหมายเลข ADW5351 มีค่าการผสมพันธุ์จีโนม +946 กิโลกรัม เป็นเทคนิคที่ใช้ประเมินความสามารถการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโคนมได้รวดเร็วขึ้น" ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ อ.ส.ค.สามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งจากพ่อพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค.ได้ จำนวน 120,000 โด๊ส จำหน่ายให้กับสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนำไปใช้ผสมเทียม ราคาเฉลี่ย 80-120 บาท/โด๊ส ซึ่งถูกกว่าน้ำเชื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้มีแผนขยายโรงเรือนและสร้างคอกพ่อพันธุ์โคนมเพิ่มอีกไม่กว่า 20 ตัว คาดว่า จะสามารถเพิ่มกำลังผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งได้ถึง 2 เท่า โดยปี 2562 คาดว่าจะสามารถผลิตไม่ต่ำกว่า 250,000 โด๊ส เพื่อรองรับความต้องการของผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศที่ต้องการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งของ อ.ส.ค.เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังเตรียมพร้อมรองรับการส่งออกน้ำเชื้อแช่แข็งไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค.จับมือ ม.แม่โจ้ ขยายผลน้ำเชื้อแช่แข็งคัดเพศ เพิ่มโอกาสเกษตรกรได้ลูกโคนมตัวเมียกว่า70%".
(16-12-2559). ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 19-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1481892481