เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออก กุ้งไทย ยังสดใส ตลาดจีนออเดอร์เพิ่ม

16 ธันวาคม 2559
2,406
นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ผลผลิตกุ้งทั่วโลกในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 2.36 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ประมาณ 1% คาดว่าปีหน้าผลผลิตทั่วโลกไม่มากเกินกว่าปีนี้หรือทรงตัว เนื่องจากผลผลิตบางประเทศที่เป็นผู้ผลิตหลักและส่งออก เช่น อินเดีย และเวียดนาม ยังเจอปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ขณะเดียวกันปีหน้ามองราคากุ้งมีเสถียรภาพมากขึ้น จากปริมาณผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้น การจับกุ้งทะเลได้ลดลง และกุ้งยังเป็นอาหารที่ต้องการทั่วโลก สำหรับผลผลิตกุ้งไทยปีนี้อยู่ที่ 3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2558 ส่วนปีหน้าคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยจะสูงถึง 3.5 แสนตัน สูงสุดในรอบ 4 ปี หลังจากการเลี้ยงเริ่มฟื้นตัว แก้ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งได้
(อีเอ็มเอส) ประกอบกับพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพขึ้น
การส่งออกกุ้งไทย 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ปีนี้ ได้ปริมาณ 1.60 แสนตัน มูลค่า 5.44 หมื่นล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 25.86% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.11% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งปีนี้คาดส่งออกได้ถึง 2 แสนตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 6 หมื่นล้านบาท ส่วนปีหน้าคาดส่งออกในแง่ปริมาณจะเพิ่มขึ้น 10-15% จากปีนี้ หรือส่งออกได้ถึง 2.3-2.5 แสนตัน ส่วนมูลค่าการส่งออกขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะเป็นอย่างไรŽ นายสมศักดิ์กล่าว และว่า ตลาดส่งออกหลักกุ้งไทยปีหน้าจะยังคงคล้ายกับปีนี้ โดยสหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดหลัก สัดส่วน 40% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 20-30% ตลาดจีนจะส่งออกได้มากขึ้นจากการบริโภคกุ้งภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการเปิดตลาดในเมืองใหม่ๆ จะส่งผลให้สัดส่วนส่งออกเพิ่มได้ถึง 10% ส่วนตลาดสหภาพยุโรป (อียู) เคยมีสัดส่วน 20% ปัจจุบันเหลือ 5%

ที่มา นสพ.มติชนรายวัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออก กุ้งไทย ยังสดใส ตลาดจีนออเดอร์เพิ่ม". (15-12-2559). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 16-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1481812058