เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชขาดทุนยับเจอภัยแล้งนานสุดใน15ปี

28 มิถุนายน 2562
2,404

พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่ของ จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พบว่าขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงหลายแสนไร่ ซึ่งอยู่ใน 8 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.บัวใหญ่, อ.ประทาย, อ.โนนแดง, อ.สีดา, อ.บัวลาย, อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง และ อ.โนนสูง โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในอำเภอโนนสูงเริ่มเสียหายครอบคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งเกษตรอำเภอเร่งทำสำรวจพื้นที่ความเสียหายอย่างต่อเนื่องและเร่งให้ความช่วยเหลือ


จากการสอบถามนายแทน จงกลาง อายุ 69 ปี ชาวนาในตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง บอกว่า ในปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือน ทั้งๆ ที่ไม่เคยประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงมาก่อนเลยในรอบ 15 ปี ซึ่งปีนี้ตนลงทุนปลูกข้าวนาปี จำนวน 45 ไร่ แต่ต้องประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องยาวนานจนมาถึงเดือนมิถุนายน 2562 ทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายทั้งหมด เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าว รอคอยเพียงน้ำฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งชาวนาหลายรายในอำเภอโนนสูงก็ได้รับความเดือนร้อนเช่นกัน ต้องปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 5 พันไร่


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :