เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกาหลีใต้วางแผนฆ่าไก่-เป็ดเพิ่มสกัดเชื้อไข้หวัดนกระบาด

08 ธันวาคม 2559
2,555
กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้วางแผนฆ่าทำลายไก่และเป็ดเพิ่ม เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก หลังจากพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ในพื้นที่รวม 28 จุด
ในเกาหลีใต้ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ มีสัตว์ปีกถูกฆ่าทำลายจำนวน 4.4 ล้านตัว และวางแผนฆ่าทำลายเพิ่มอีก 2.6 ล้านตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ประชากรสัตว์ปีกของประเทศ ที่มีเกือบ 85 ล้านตัว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกาหลีใต้วางแผนฆ่าไก่-เป็ดเพิ่มสกัดเชื้อไข้หวัดนกระบาด". (07-12-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 08-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000122040&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3