เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แก้ขาดแรงงาน เล็งจ้างแรงงานไทยลงเรือประมง ปรับอัตราค่าจ้าง400บ./วัน

02 ธันวาคม 2559
1,976
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกสมาคมเรือประมงลากคู่สมุทรสงคราม กล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีประกาศเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีเรือประมงกว่า 2,000 ลำ เกรงว่าจะขาดแคลนแรงงาน
อีกทั้งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ลงเรือประมงส่วนใหญ่ มักหนีงาน ไม่มีความรับผิดชอบ แม้รับเงินค่าจ้างไปแล้วก็ตาม ตนมีแนวคิดแก้ปัญหาโดยจ้างแรงงานไทยไปลงเรือประมง ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 500-600 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับฝีมือของแรงงานคนดังกล่าว ขณะนี้ได้หารือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเรื่องการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการให้กับแรงงานไทยเหล่านี้เช่นเรื่องที่พักอาศัยและการให้ความรู้ก่อนลงเรือประมงเป็นต้น

นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจะนำแรงงานไทยมาทำอาชีพประมงทดแทนแรงงานต่างด้าวที่กำลังขาดแคลนในขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากแรงงานไทยจะได้อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเป็น 400 บาทต่อวันแล้ว ยังทำให้คนไทยที่ว่างงานมีงานทำ โดยไม่ต้องมีวิชาความรู้มากมาย แต่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องที่พักอาศัย การประสานงานเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งแรงงานไทยท่านใดสนใจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมีความยินดีจัดรถไปรับถึงที่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-4342 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แก้ขาดแรงงาน เล็งจ้างแรงงานไทยลงเรือประมง ปรับอัตราค่าจ้าง400บ./วัน". (01-12-2559). ประชาชาติ.:
สืบค้นเมื่อ 02-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480577837