เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส.ส.ภูมิใจไทยแท็กทีมจี้แก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร

27 มิถุนายน 2562
2,266

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชน โดย สส.พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี กล่าวว่า ปัญหาที่พบคือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นอกจากนั้น ยังขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำฝนหลวงในพื้นที่ ซึ่งแห้งแล้งหนัก นอกจากนั้นเสนอให้ดูแลทางสัญจรบริเวณอำเภอโคกเจริญ เพราะถนนปัจจุบัน ทั้งแคบ และทรุดโทรม


ขณะที่ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส. บัญชีรายชื่อ เสนอในสภา ให้ทบทวนลดปริมณด่านตรวจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งด่านทหาร ด่านตำรวจ และด่านผสม เพราะ สร้างความหวาดกลัวให้คนในพื้นที่ เป็นการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเนื่องจากยังพบปัญหาการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง และขอให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบให้เป็นสากล เคารพสิทธิมนุษยชน


ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย จะอภิปรายเรื่องปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำ


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :