เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนก H5N6 ระบาดเพิ่มอีกสองแห่ง

24 พฤศจิกายน 2559
2,316
กระทรวงอาหาร เกษตร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 เพิ่มอีกสองแห่งในเกาหลีใต้ คือ ที่ฟาร์มเป็ดในเมืองชองจู ของ จ.ชุงชองเหนือ และฟาร์มเป็ดที่เมืองมูอัน ของ จ.ชอลลาใต้ ส่งผลให้จุดที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ดังกล่าว มีจำนวน 4 จุด ในเกาหลีใต้
สำหรับการพบการระบาดในสองจุดใหม่นี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ฆ่าทำลายเป็ด 22,000 ตัว ที่เมืองมูอัน ขณะที่ในเมืองชองจู มีการฆ่าทำลายเป็ด 8,500 ตัว รวมทั้งกระทรวงอาหาร เกษตร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และเริ่มควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ประชาชน และยานพาหนะ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกาหลีใต้พบไข้หวัดนก H5N6 ระบาดเพิ่มอีกสองแห่ง". (23-11-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 24-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000117164